top of page
Anker Wie Zijn We
pexels-bastian-riccardi-6244697.jpg
Voices That Count  is een collaboratief netwerk van experten en doeners. Wij begeleiden nieuwsgierige organisaties en overheden om sociale veranderingen in kaart te brengen en beter te begrijpen wat moeilijk meetbaar is. Ervaringen en verhalen van burgers, medewerkers, partners of andere groepen zijn altijd het startpunt.
Ons verhaal

In een snel veranderende, complexe wereld, waar alles met elkaar verbonden is, zijn we ervan overtuigd dat oprecht - en soms grootschalig - luisteren naar de ervaringen van mensen cruciaal is om tot diepere inzichten en betere besluitvorming te komen.

Voor Voices That Count betekent dat…
VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png

In het naar buiten brengen van verhalen ligt een kracht om het grotere geheel in beweging te krijgen en systemen te veranderen. We vertrekken daarom van hoe mensen hun realiteit beleven, en gebruiken deze om zinvolle onderzoeks- of leertrajecten op te zetten.

VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png
VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png

Hoe onze wereld eruit ziet en vorm krijgt, wordt bepaald door hoe mensen naar die wereld kijken. We onderzoeken hoe onderliggende waarden en dynamieken zichtbare realiteiten en systemen sturen.

VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png
Dit is hoe we samenwerken

Maatwerk is ons ding. We bouwen verder op de bestaande energie in een organisatie, netwerk of team.

We gaan voor verbindend onderzoek. Het verzamelen van nieuwe inzichten laten we zoveel mogelijk samen sporen met het versterken van connecties tussen leden van een team, een organisatie, een netwerk

We zitten samen met een projectteam aan de tekentafel. Met een stevige voet in de praktijk, voorbij het theoretisch advies aan de zijlijn.

We nodigen onze klanten en partners uit om volop hun nieuwsgierigheid aan te boren en zich te durven laten verrassen.

over wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie of netwerk

Ons organisatieverhaal

Voices That Count wordt opgericht in 2018, maar bundelt vele jaren ervaring van de mensen die we op ons pad tegenkwamen.


De pioniers van Voices That Count (Steff, Nele en Claudia) hebben een gemeenschappelijk verleden bij de NGO Rikolto. Ze krijgen er de ruimte om te experimenteren met andere manieren om de impact van Rikolto’s interventies te meten. De focus komt later meer te liggen op het capteren en communiceren van de ervaringen van mensen binnen landbouw- en voedselsystemen. Een project om de stem van boerenfamilies luider te laten klinken en hun ervaringen beter te begrijpen, krijgt de naam ‘Voices That Count’. 


Een paar jaar later wordt Voices That Count de naam van het collaboratief netwerk dat zachtjesaan groeit. In 2021 krijgt het netwerk een juridische entiteit: we kiezen voor een coöperatieve vennootschap om de kracht van samenwerking centraal te zetten en om onze maatschappelijke opdracht te verankeren in onze werking. 


Sindsdien volgen nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen. Vanuit een gedeelde visie en passie, en vanuit dezelfde basiswaarden groeit Voices That Count verder uit tot een gedreven netwerk van experten en doeners uit verschillende landen.

blur-close-up-collaboration-1023828.jpg
Contacteer ons
bottom of page