top of page
Anker Wie Zijn We
IMG_2844.HEIC
Voices That Count  is een collaboratief netwerk van experten en doeners. Wij begeleiden nieuwsgierige organisaties en overheden om sociale veranderingen in kaart te brengen en beter te begrijpen wat moeilijk meetbaar is. Ervaringen en verhalen van burgers, medewerkers, partners of andere groepen zijn altijd het startpunt.
Ons verhaal

In een snel veranderende, complexe wereld, waar alles met elkaar verbonden is, zijn we ervan overtuigd dat oprecht - en soms grootschalig - luisteren naar de ervaringen van mensen cruciaal is om tot diepere inzichten en betere besluitvorming te komen.

Voor Voices That Count betekent dat…
VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png
VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png
VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png
VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png

Elke stem telt. Ook de stem in de marge. We koesteren meerstemmigheid / intersubjectiviteit. En zoeken naar patronen die tonen wat bovendrijft en die aangeven hoe groepen verschillen of elkaar vinden.

Ervaringen, geen meningen. We vertrekken van hoe mensen hun realiteit beleven. In het naar buiten brengen van die verhalen ligt een kracht om het grotere geheel in beweging te krijgen en systemen te veranderen.

De onderstroom krijgt aandacht. We onderzoeken hoe onderliggende waarden en dynamieken zichtbare realiteiten en systemen sturen.

Het moeilijk meetbare wordt zichtbaar. We leggen systemische veranderingen bloot aan de hand van luisteronderzoeken, door te werken met beelden, door mensen zelf hun eigen ervaringen te laten analyseren.

“Hier een mooie quote van iemand uit het team of iemand anders, maar die mooi zegt waar we voor staan of diepgang geeft aan de betekenissen bovenaan

over wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie of netwerk

IMG_2841.jpg
Contacteer ons
bottom of page