top of page
Anker Wie Zijn We
IMG-20220918-WA0006.jpg
Luisteren naar de stem van burgers, medewerkers, partners of de doelgroep kan op talloze momenten zinvol zijn voor je organisatie of werking.  Vanuit onze internationale ervaring in participatieve processen, zetten we narratieve methodes in voor verschillende doeleinden.
Luisteren naar meerstemmigheid
Hierin kunnen we je organisatie ondersteunen

Burgerparticipatie

Wil je als bestuur of administratie voeling houden met wat er leeft in je dorp, stad of een bepaalde wijk? Of wil je je burgers actief betrekken in een transitietraject?  Met onze Grootschalige Luistermethodiek helpen we steden en gemeenten om de stem van burgers te capteren en mee te nemen. Ook de stem in de marge.

Van bij de start zitten we samen aan de tekentafel en bekijken we hoe Grootschalig Luisteren kan worden ingebed in participatietrajecten. Als eindresultaat bezorgen we je de grote trends in cijfers, maar ook de verhalen achter de cijfers.

Sociale impact meten

We begeleiden en ondersteunen organisaties en overheden om de impact van acties of beleid in kaart te brengen. Wat moet je meten? Wanneer en hoe doe je dat? En wat is haalbaar binnen je organisatie? We laten ons vooral inspireren door actorgerichte methodieken zoals Outcome Mapping en starten steeds van de bestaande organisatiedynamieken en -processen.

Voor het verzamelen van informatie maken we gebruik van ‘hands on’ narratieve methodieken zoals Grootschalig Luisteren (op basis van SenseMaker), Outcome Harvesting, PhotoVoice of Most Significant Change Stories. We vertrekken hierbij altijd van wat mensen weten, doen, zien en ervaren. Het luisteren naar doelgroepen, medewerkers, partners of andere stakeholders wordt op die manier een waardevol leerproces voor je organisatie.

Binnenkort kan je op deze website meer lezen over hoe wij naar impactmetingen kijken, voorbij vooropgestelde indicatoren.

“Ervaringen van mensen capteren...

en zo de impact van je werking meten”

Toekomstplannen

Durf je onbevangen te luisteren naar je achterban, doelgroep of stakeholder netwerk om strategische planning te voeden? We helpen je om verhalende feedback van mensen naar boven te brengen om je context beter in kaart te brengen of om te onderzoeken wat je stakeholders écht belangrijk vinden voor de toekomst. Zo heb je een stevige basis om verder je beleidsplan, nieuwe acties of toekomstscenario’s te ontwerpen.

“Begrijpen wat belangrijk is voor burgers, werknemers of partners

door te luisteren naar hoe mensen hun realiteit ervaren.”

Participatief actie-onderzoek

Wil je narratieve methodieken integreren in jouw actie-onderzoek? We helpen om via verhalen en/of beelden de stem van mensen naar boven te brengen om richting te geven aan experimenten en acties. Naast dataverzameling zetten we ook in op het faciliteren van gesprekken en samen betekenis geven aan wat komt bovendrijven. Dit zien we als een volwaardige interventie tijdens je actie-onderzoek en geeft de mogelijkheid om je netwerk te versterken.

Onze narratieve methodieken bieden een stevig kader voor je participatief actie-onderzoek.

Burgerwetenschappen

Wil je als burgergroep, universiteit of stad graag mensen actief laten deelnemen aan  wetenschappelijk onderzoek? Onze Grootschalige Luistermethodiek brengt fijnmazig en snel de beleving van burgers in kaart rond een bepaald onderzoeksthema (naast  data die bv. via meetapparatuur verzameld wordt). Door een Human Sensor Network op te zetten en mensen te engageren om hun ervaringen te delen, voeg je ook een extra laag toe aan je onderzoek. Wij denken graag mee om jouw burgerwetenschappenproject mee vorm te geven.

Feest!

Vier je je 10jarig bestaan? Of sluit je een bepaalde periode of initiatief af? We ondersteunen graag om het impactverhaal van je organisatie te ontdekken door de ogen van je achterban of netwerk. We zoeken samen naar mogelijkheden om de verhalen, de kleine of grote successen en herinneringen vast te leggen in woord, beeld, audio of video.

IMG_2841.jpg

Geïnspireerd? Contacteer ons gerust om je plannen verder te exploreren

Contacteer ons
bottom of page