top of page
unnamed.png
Voices That Count  is een collaboratief netwerk van experten en doeners. In al onze projecten vertrekken we van de inzichten uit ervaringen en verhalen van mensen om beweging te brengen en richting te geven aan sociale verandering.
Over ons

In een snel veranderende, complexe wereld, waar alles met elkaar verbonden is, zijn we ervan overtuigd dat oprecht - en soms grootschalig - luisteren naar de ervaringen van mensen cruciaal is om tot diepere inzichten en betere besluitvorming te komen.

In onze projecten en opdrachten werken we altijd volgens deze principes:
VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png

Ervaringen staan centraal

VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png

Elke stem telt - ook de stem in de marge

In het delen van persoonlijke verhalen ligt een kracht om het grotere geheel in beweging te krijgen en systemen te veranderen. We vertrekken daarom van hoe mensen hun realiteit beleven, en gebruiken deze om zinvolle onderzoeks- of leertrajecten op te zetten.

We koesteren meerstemmigheid. Uit alle ervaringen in een netwerk laten een mozaïek ontstaan die het grotere verhaal zichtbaar maakt en daarbij aangeeft hoe groepen van elkaar verschillen of elkaar vinden.

VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png

De onderstroom zichtbaar maken

VTC_Icoon_Check_Turquoise_CMYK-01.png

Het moeilijk meetbare in kaart brengen

Hoe onze wereld vorm krijgt, wordt bepaald door hoe mensen naar die wereld kijken. We onderzoeken hoe onderliggende waarden en dynamieken zichtbare realiteiten en systemen sturen.

Dit is hoe we (samen)werken :

Maatwerk is ons ding. We bouwen verder op de bestaande energie in een organisatie, netwerk of team.

We zitten samen met een projectteam aan de tekentafel. Met een stevige voet in de praktijk, en een degelijke theoretische kennis in onze rugzak.

We nodigen onze klanten en partners uit om volop hun nieuwsgierigheid aan te boren en zich te durven laten verrassen.

We gaan voor verbindend onderzoek. Het verzamelen van nieuwe inzichten laten we samen sporen met het versterken van connecties tussen leden van een team, een organisatie, een netwerk.

Lees hier over wat we kunnen betekenen voor jouw organisatie of netwerk
Ons organisatieverhaal

Voices That Count werd opgericht in 2018, maar bundelt vele jaren ervaring van de mensen die we op ons pad tegenkwamen.

De pioniers van Voices That Count (Steff, Nele en Claudia) hebben een gemeenschappelijk verleden bij de NGO Rikolto. Ze kregen er de ruimte om te experimenteren met andere manieren om de impact van Rikolto’s interventies te meten. De focus kwam later meer te liggen op het capteren en communiceren van de ervaringen van mensen binnen landbouw- en voedselsystemen. De naam ‘Voices That Count’ dook al een eerste keer op in een project om de stem van boerenfamilies luider te laten klinken in het impactverhaal. 

Een paar jaar later wordt Voices That Count de naam van een groeiend collaboratief netwerk. In 2021 krijgt het netwerk een juridische entiteit: we kiezen voor een coöperatieve vennootschap om de kracht van samenwerking centraal te zetten en om onze maatschappelijke opdracht te verankeren in onze werking. 

Sindsdien volgen nieuwe ontmoetingen en samenwerkingen. Vanuit een gedeelde visie en passie, en vanuit dezelfde basiswaarden groeit Voices That Count verder uit tot een gedreven netwerk van experten en doeners uit verschillende landen.

Contacteer ons
bottom of page