top of page
IMG_2924.jpg
VTC_Icoon_Brick_CMYK-01.png
VTC_Icoon_Brick_CMYK-01.png
VTC_Icoon_Brick_CMYK-01.png
VTC_Icoon_Brick_CMYK-01.png

Dagboektrajecten (Outcome Journaling)

Een groep mensen deelt op regelmatige tijdstippen veranderingen die ze observeren in de context van een bepaald project of rond een bepaald thema. Deze worden in groep besproken, o.a. hoe een bepaalde interventie tot verandering heeft bijgedragen.

VTC_Icoon_Brick_CMYK-01.png

Most Significant Change Stories

Deze methode verzamelt individuele verhalen over de meest significante veranderingen die mensen zien gebeuren in hun eigen leven m.b.t. een bepaald thema. Deze verhalen geven een inzicht in verwachte en onverwachte veranderingen en leggen bloot waar mensen belang aan hechten. De verhalen worden in groep besproken om hieruit te leren.

VTC_Icoon_Brick_CMYK-01.png

Listening Circles

In een Luistercirkel delen mensen individuele verhalen — uit eigen ervaring of hoe ze de toekomst verbeelden — over een gemeenschappelijk thema. Terwijl mensen verhalen delen, zien we patronen ontstaan in de groep, die de verschillen en gelijkenissen tussen de narratieven zichtbaar maken.

iStock-1180187740.jpg
Anker Wie Zijn We
Voices That Count past verschillende participatieve en narratieve methodes toe om de realiteit beter te begrijpen of te onderzoeken waar sociale verandering precies plaatsvindt. Aangezien we graag op maat werken, zetten we deze flexibel in volgens het doel en de context van het project; soms in combinatie met andere methodes.
Onze aanpak
Contacteer ons

Schrijf naar contact@voicesthatcount.net

Volg ons op Linkedin

bottom of page