Verhalen als betekenismakers in

complexe veranderingsprocessen

SM logo (high res).png

SenseMaker is een leergerichte monitoring en evaluatiemethode die vertrekt vanuit de verhalen en ervaringen van mensen. Het wordt gebruikt in onderzoek, leertrajecten, opvolging en evaluaties in complexe veranderingsprocessen. Met deze manier van onderzoeken geven we mensen echt een stem en krijgen we snel inzicht in wat er leeft in een bepaalde groep of systeem. De methode genereert informatie over zaken die vaak moeilijker te meten zijn met gewone vragenlijsten zoals gedrag, drijfveren, waarden, percepties en achterliggende dynamieken.

Sensemaker bundelt de kracht van verhalen en de helderheid van cijfers in één methodiek. 

photo-of-men-talking-with-each-other-296

SenseMaker verzamelt micro-verhalen 

SenseMaker is gebaseerd op het verzamelen van een groot aantal verhalen (500-3000) die onmiddellijk door de verhalenvertellers zelf worden geïnterpreteerd.
 

  • In SenseMaker wordt verhalen begrepen als ‘micro-narratives’. Dit zijn beschrijvingen van ervaringen, anekdotes, momenten, situaties, …die mensen hebben meegemaakt. Deze mini-verhalen worden verwoord zoals je ze natuurlijk zou delen op kantoor, op straat, in de lift, op de bus, … tegen vrienden, familie of buren.

  • Bij SenseMaker zijn we niet op zoek naar goed geconstrueerde verhalen die een bepaald punt willen maken. SenseMaker verzamelt wel ervaringsfragmenten van heel veel mensen.

  • Het is de veelheid (aantal) en veelzijdigheid in ervaringen en perspectieven die ons in staat stellen om patronen te herkennen in de thema’s of doelgroepen die we onderzoeken. Zoals oosterse tapijten of fresco’s fijnere patronen en meer detail genereren als er meer pixels worden gebruikt, zal de realiteit zich bij SenseMaker beter aftekenen als we meer en meer ervaringsfragmenten kunnen verzamelen.

 Verhalenvertellers geven zelf betekenis 

Bij de meeste kwalitatieve onderzoeksmethodes geven de onderzoekers betekenis aan de getuigenissen die ze verzamelen. Bij SenseMaker doen de verhalenvertellers dat zelf. Ze doen dat door een reeks van vragen te beantwoorden over hun ervaring of anekdote. Op die manier kunnen we ook begrijpen wat er zich afspeelde in de bijhorende context of onderliggende lagen van de ervaring: gevoel, dynamiek, waarden, contextfactoren,… 

SenseMaker brengt de stem van alle mensen gelijkwaardig naar boven. Ook de stemmen die niet vaak worden gehoord, zijn evenwaardig van tel. Het brengt letterlijk de stem van iedereen naar boven en ‘leest’ een systeem van binnenuit. 
 

Samana training april 2019.jpg
Driehoek SenseMaker.png

 Patronen ontdekken 

In onderzoek dat gebaseerd is op verhalen is het vaak moeilijk om patronen te ontdekken in de verhalen zelf. Doordat in SenseMaker de verhalenvertellers zelf hun verhaal interpreteren, worden die patronen wel zichtbaar. Daardoor krijgen we inzicht in onderliggende waarden, drijfveren, gevoelens, dynamieken, etc. Met andere woorden: De interpretatie door de vertellers voegt nieuwe vormen van betekenis toe aan de verhalen. De tekst van de mini-verhalen geeft bijkomende narratieve en kwalitatieve informatie voor de patronen die zich aftekenen. 

We werken nauw samen met Cognitive Edge die SenseMaker ontwikkelde, en maken gebruik van de ondersteunende software bij het uivoeren van onze projecten.  

begrijpen

ontdekken

meten

 evalueren 

Iets voor jouw organisatie?

We werken heel graag op maat en maken graag tijd om te bespreken hoe SenseMaker kan passen in jouw organisatie of project.

 

Geïnspireerd? Vragen of meer informatie? Contacteer steff@voicesthatcount.net