top of page
IMG-20230411-WA0013.jpg
PhotoVoice is een participatieve onderzoeksmethode waarbij mensen hun realiteit en percepties visueel uitdrukken. Het is een creatief visueel proces dat kan worden gebruikt om de stem van bepaalde groepen te versterken. De foto’s stellen beleidsmakers, programmamanagers of andere ‘changemakers’ in staat om een dieper begrip te krijgen van de leefwereld van een specifieke groep en zo verandering teweeg te brengen.
PhotoVoice

Sommige thema's zijn gemakkelijker in beelden te vatten dan in woorden te vertellen, zeker als het gaat over gevoelige zaken. PhotoVoice is ooit ontwikkeld in de jaren 90 als methode om ‘gemarginaliseerde groepen’ te versterken. Via het nemen van foto’s werden ze uitgenodigd om na te denken over specifieke thema’s en hoe problemen moesten aangepakt worden. PhotoVoice is geworteld in documentaire fotografie, feministische theorie en het 'kritisch bewustzijn' zoals bedoeld door de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire.

PhotoVoice geeft groepen de controle over hun eigen verhalen en perspectieven. De methode is bedoeld om kritische reflectie te stimuleren over hun eigen realiteiten en posities in de samenleving. Door een nieuw collectief verhaal te vertellen, roepen de foto’s op om anders te gaan kijken of zaken te veranderen.

Hoe werkt het?

In een PhotoVoice-proces komt een zorgvuldig geselecteerde groep mensen samen rond een specifiek onderwerp of onderzoeksthema. Ze worden begeleid in een creatief proces waarbij de deelnemers zelf foto’s nemen en een selectie maken.

 

Als mede-onderzoekers reflecteren ze op elkaars beelden. Samen verkennen ze de ervaringen en verhalen achter de foto’s. Ze interpreteren de betekenis van de beelden en komen als groep tot een gezamenlijk verhaal rond het centrale onderzoeksthema.

 

De geselecteerde foto's kunnen worden gebruikt om een online of live tentoonstelling op te zetten, en ze kunnen ook dienen als basis voor een videoscenario.

Wanneer wordt PhotoVoice gebruikt?

PhotoVoice kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden. Maar altijd is het de bedoeling om het verhaal van een specifieke groep te vertellen, vaak gemeenschappen of groepen wiens stemmen minder gehoord worden in het publieke debat. Zo wordt de methode veel gebruikt in gezondheidprogramma’s of andere contexten waar sociale verandering nodig is, en waar men de betrokken groepen zelf actief wil betrekken en versterken.

 

PhotoVoice kan gemeenten en stadsbesturen ondersteunen om problemen in specifieke wijken te begrijpen of te onderzoeken welke energie en ideeën al aanwezig zijn.

 

Het kan ook worden gebruikt om de verschillende impactlagen van een specifieke interventie of programma volledig te begrijpen, of om te begrijpen waar bepaalde groepen écht nood aan hebben.

IMG-20230415-WA0010.jpg
IMG-20230411-WA0019.jpg

"Het bespreken van de foto's leidde tot nieuwe gesprekken tussen de deelnemers. Soms bleek een klein detail in de foto heel betekenisvol, en vormde het een belangrijk element om het gezamenlijke verhaal op te bouwen."

IMG-20230412-WA0015.jpg

Iets voor jouw organisatie?

Bij Voices That Count bieden we PhotoVoice aan als een proces dat op zich staat, of gecombineerd met andere methodologieën. Contacteer ons om te bespreken hoe dit kan passen in jouw organisatie of project:

 

contact@voicesthatcount.net

bottom of page