top of page
OH 5.tif
Outcome Harvesting (OH) is een participatieve monitoring en evaluatiemethode gebaseerd op de principes van Outcome Mapping. De methode identificeert, formuleert, valideert en analyseert veranderingen (outcomes) waaraan een bepaalde interventie of praktijk heeft bijgedragen. Naast het detecteren van de veranderingen wordt dus ook steeds de bijdrage van de interventie of praktijk onderzocht.
Outcome Harvesting

Bij Outcome Harvesting is het niet zozeer de bedoeling om de vooruitgang te ‘meten’ ten opzichte van vooraf bepaalde resultaten of doelstellingen. We gaan tijdens het ‘oogsten’ retrospectief op zoek naar de veranderingen die effectief zijn gebeurd en hiervoor bewijzen verzamelen voor een aantoonbare link met de bijdrage van de interventie, project of praktijk. De geoogste veranderingen kunnen positief, negatief, bedoeld en onbedoeld zijn.

Een outcome wordt gedefinieerd als een verandering in gedrag, relaties, acties, activiteiten, beleid of praktijken van: individuen, groepen, organisaties of instituten.

Hoe werkt Outcome Harvesting?

In Outcome Harvesting worden korte en heel concrete beschrijvingen van de gedragsveranderingen van sociale actoren geformuleerd.

Volgende vragen staan hierbij centraal:

  • Wat is de verandering?

  • Hoe belangrijk is deze verandering?

  • Hoe heeft de praktijk of het project bijgedragen aan de verandering?
     

De veranderingen (outcomes) worden met het projectteam en/of partners ‘geoogst’. Later wordt de informatie gevalideerd met andere informatie om zo tot een geldige en plausibele verantwoording van de bijdrage aan veranderingen te komen. Outcome Harvesting is gebaseerd op aantoonbare veranderingen die gebruik maakt van verschillende dataverzamelingstechnieken zoals workshops, interviews of voorgangsrapporten.

 

Outcome Harvesting is een methodiek die op elk moment en in elk project of praktijk kan worden uitgerold.

Wanneer is Outcome Harvesting nuttig?

Outcome Harvesting is vooral nuttig voor praktijken of projecten die verder willen kijken dan de uitgevoerde activiteiten en directe outputs van hun werking. OH brengt het veranderingsproces in kaart door te beschrijven wat er is veranderd en hoe dat tot stand is gekomen. De vraag is dus niet of de activiteiten zijn uitgevoerd zoals gepland, maar eerder welke effecten onze interventies hebben teweeggebracht.

 

Outcome Harvesting geeft inzichten in het veranderingsproces zoals het zich in realiteit ontvouwd en focust niet alleen op het meten van vooropgestelde resultaten of indicatoren. Het is vooral nuttig voor situaties waar oorzaak en gevolg niet voorspelbaar zijn en waar meerdere actoren en factoren een invloed hebben op het veranderingsproces. OH is een participatieve methode en is vooral geschikt als men het veranderingsproces dat wordt ondersteund beter wil begrijpen en de praktijk continue wil verbeteren.

oh%2520x_edited_edited.png

De belangrijkste kenmerken en stappen van het Outcome Harvesting proces:

oh logo 1.png

1. Ontwerpfase

Vastleggen van het doel van de evaluatie, de leervragen en informatienoden en hoe de eindgebruikers de resultaten willen gebruiken.

oh logo 2.png

2. Oogsten van de outcomes

Dataverzameling en een eerste beschrijving van de outcomes en de bijdrage die de interventie of praktijk heeft geleverd aan deze outcomes.

oh logo 3.png

3. Verfijnen van de outcomes

Door interactie met de teamleden of projectmedewerkers worden de beschrijvingen van de outcomes, de bijhorende gegevens en aantoonbare bewijzen gefinaliseerd.

oh logo 4.png

4. Valideren van de outcomes

Externe personen en bronnen worden geraadpleegd om de outcomes en de bijdrage van de interventie of project te valideren.

oh logo 5.png

5. Analyse

Via categorisering, interpretatie en analyse van de resultaten worden goed onderbouwde antwoorden geformuleerd op de leervragen.

oh logo 6.png

6.  Gebruik van de resultaten

Tijdens deze fase worden meetings, debriefing en reflectiemomenten georganiseerd om de concrete potentiële acties of aanpassingen in de praktijk of het project te faciliteren.

OH 2.tif

"Outcome Harvesting is een methodiek die op elk moment en in elk project of praktijk kan worden uitgerold."

OH 3.jpg

Iets voor jouw organisatie?

We werken heel graag op maat en maken graag tijd om te bespreken hoe Outcome Harvesting kan passen in jouw organisatie of project.

 

Geïnspireerd? Vragen of meer informatie? Contacteer steff@voicesthatcount.net

bottom of page