top of page

Empowerment van meisjes | Tipping Point/CARE USA

Het Tipping Point project van CARE USA richtte zich op het ontwikkelen van innovatieve strategieën die probeerden de onderliggende oorzaken van kindhuwelijken in Bangladesh te beïnvloeden.


In combinatie met Photovoice, focusgroep discussies en interviews, werd Sensemaker gebruikt om veranderingen te achterhalen in drie domeinen:

  • Welke veranderingen (verwachte en onverwachte) kunnen binnen de projectgemeenschappen worden waargenomen? Waren de veranderingen zinvol en relevant voor de mensen?

  • Wat was het verband tussen de Tipping Point-processen, -benaderingen en -activiteiten en de waargenomen veranderingen? Waren de veranderingen zinvol en relevant voor de mensen?

  • In hoeverre is er verandering opgetreden in de gedachtegang van het personeel wanneer het aankomt op waarden, praktijken en maatregelen die anti-onderdrukking vormgeven en kritisch nadenken over overtuigingen over seksualiteit?


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page