top of page

Zoeken naar een florerende herbestemming voor abdij | Toerisme Vlaanderen


Welke nieuwe bestemming zou de Sint-Godelieveabdij, een voormalig slotklooster in Brugge, moeten krijgen? Toerisme Vlaanderen zette in samenwerking met de Stad Brugge en de religieuze gemeenschap een participatief traject op om dit te onderzoeken.


Voices That Count werd aangesproken om het Toekomstlabo vorm te geven: een plek om heel concreet na te denken over de nieuwe invulling van de abdij. We vertrokken hierbij vanuit de kern van de Reizen naar Morgen-filosofie: hoe kan de nieuwe plek een meerwaarde bieden voor diverse bezoekersgroepen, iets waardevols toevoegen aan de buurt, en de ziel van de plek koesteren?Tijdens de drukke bezoekdagen in augustus-september 2021 konden mensen hun persoonlijk toekomstbeeld voor de abdij delen in het Toekomstlabo. Speciaal opgeleide facilitat-Oren begeleidden hen hierbij.


Via de SenseMaker software haalden we de hoofdlijnen naar boven uit de 5000 toekomstbeelden die gecapteerd werden. Met een groep van vrijwilligers, medewerkers van Toerisme Vlaanderen en experten, gaven we verder betekenis aan de verhalen. Dit leidde tot de formulering van sporen naar een nieuwe toekomst voor de Sint-Godelieve-abdij.


Lees meer over de herbestemming van de Abdij op de website van de tuin van heden of volg het project op hun facebookpagina.


De tuin van heden krijgt vorm in een alomvattend co-creatief proces. Toerisme Vlaanderen verzamelt bestaande en nieuwe ideeën van religieuzen, historici, academici, organisaties, de stad Brugge, ondernemers en jou als inwoner. Het resultaat van die ontdekkingstocht levert een beeld op van ‘de ziel’ van de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen. Om met eerbied voor de rijke historische context van het verleden over een nieuwe toekomst te dromen, moet je weten wie op die plek leefde, welke verhalen eraan verbonden zijn, hoe de omgeving eruitzag en wat de betekenis was voor de omgeving…

Комментарии


bottom of page