top of page
SenseMaker Guide 4.png
Anker Wie Zijn We
Een handboek om de SenseMaker methode te gebruiken in je organisatie
De kracht van Luisteren om te Leren

Samen met een groep vrienden en collega's schreef Steff het allereerste SenseMaker handboek. Deze publicatie is er voor iedereen die Grootschalig wil Luisteren op basis van SenseMaker. Om impact van je werking of project te meten, om verandering in kaart te brengen, of om aan onderzoek te doen. De auteurs kunnen bogen op jarenlange ervaring in Internationale Samenwerking, en de gids is dan ook vooral geschreven voor dit publiek: we vertellen hoe de methode kan gebruikt worden om moeilijk meetbare veranderingen te begrijpen m.b.t. armoedebestrijding, sociale gelijkheid, vredesopbouw, gendernormen, veerkracht in gemeenschappen, duurzaamheidsvraagstukken, etc. Maar vanzelfsprekend kunnen de aanpak en praktische tips kunnen ook in andere contexten toegepast worden.

SenseMaker is een unieke participatieve onderzoeksmethode die nieuwe inzichten naar boven brengt die niet of moeilijk te onderzoeken zijn via traditionele kwantitatieve en kwalitatieve methodes. Het is een methode die actiegericht is, en daarom geschikt in alle contexten waar mensen data nodig hebben om beslissingen te kunnen nemen en zo hun werking te sturen. 

"De tijd die ik spendeerde met Irene, Veronica, Anna, Irene en Rita, was een enorm leerproces op zich. Het 'samen schrijven' heeft ons denken en doen verder aangescherpt. We hopen dat deze gids zowel 'nieuwelingen' als ervaren SenseMaker gebruikers kan inspireren, en dat we zo nieuwe wegen ontdekken om de methode verder te ontwikkelen en toe te passen."

De publicatie is alleen verkrijgbaar in het Engels. Ze kwam tot stand en werd gepubliceerd met de steun van Oxfam en CRS. 

SenseMaker Guide 2.png

‘Working with their inherent complexity requires seeing what is happening at the margins for small groups, as much as what is center stage for the majority. Such nuances matter. Listening deeply to many people’s experiences lays the foundation for learning together about options and choices’

Contacteer ons
bottom of page