top of page

Kroonmolen Luistert | Stad Sint-Niklaas

Hoe verbeteren we de leefbaarheid in een kwetsbare wijk? Wat zijn de noden van een wijk? Op welke thema’s moet een stad meer inzetten? En op welke manier?


Met deze centrale vragen ging de Stad Sint-Niklaas aan de slag in de Kroonmolenwijk. Kroonmolen Aan Zet is een 4-jarig traject van de stad Sint-Niklaas dat inzet op leefbaarheid en nieuwe initiatieven wil realiseren in de Kroonmolenwijk, door te vertrekken van wat er leeft in de wijk en door het wijknetwerk te versterken.


Voices That Count begeleidde de Stad in het opzetten, uitvoeren en analyseren van de resultaten van een grootschalig luisteronderzoek, Kroonmolen Luistert, als onderdeel van Kroonmolen Aan Zet.


Er werden een 30-tal vrijwilligers (’Luisterende Oren’) opgeleid om verhalen te verzamelen bij inwoners uit de Kroonmolenwijk en mensen die er werken. Deze Luisterende Oren waren inwoners uit de wijk, maar ook mensen die er werken, zowel voor de Stad als andere organisaties. Tussen juli 2022 en februari 2023 werden er 271 persoonlijke ervaringen uit de wijk verzameld, zowel van volwassensen als kinderen.

Met dit grootschalig luisteronderzoek wilde de Stad voeling krijgen met wat er echt leeft in de wijk en een inzicht krijgen in de kwaliteit van het leven in de wijk. Verbinding creëren tussen alle betrokkenen uit de wijk stond centraal. Alle inwoners, medewerkers van stadsdiensten en organisaties werden uitgenodigd om te luisteren, een verhaal te delen, samen verhalen te lezen en betekenis te geven aan de resultaten in 3 participatieve workshops.


Met de resultaten, ideeën en dynamieken die hieruit voortvloeiden gaan de Stad Sint-Niklaas, de inwoners en organisaties uit de Kroonmolenwijk samen acties ontwikkelen voor de wijk.
Comentários


bottom of page