top of page

Onderzoek naar leefbaarheid in straten | Straat-o-sfeer


Welke invloed hebben verkeersintensiteit en het aandeel duurzaam verkeer op hoe bewoners hun straat beleven? Dat onderzoekt Straat-o-sfeer.


Met een kort verhaal schetsen bewoners hoe ze de leefbaarheid van hun straat dagelijks ervaren. Daarnaast beantwoorden ze een aantal vragen over hun verhaal, die te maken hebben met verkeer, sociale contacten, omgeving en inrichting.----------


Vorig jaar (2019) telden de Straatvinken, meer dan 2.000 burgerwetenschappers, een uur lang het verkeer in hun straat in het kader van het citizen-scienceproject Straatvinken, een initiatief van de Ringland Academie onder wetenschappelijke begeleiding van de UAntwerpen en HIVA – KU Leuven. De telling geeft een idee van de modal split op straatniveau: het aandeel gemotoriseerd verkeer ten opzichte van duurzamere vervoerswijzen (voetgangers, fietsers en openbaar vervoer). 


Voices That Count voegde er nog een extra onderzoekslaag aan toe: SenseMaker werd gebruikt om naar de leefbaarheid in de straten te peilen. De straatvinken werd gevraagd wat ze zouden vertellen aan een vriendin of vriend die overweegt om in hun straat te komen wonen. In mei-juni 2019 verzamelden ze 580 persoonlijke verhalen van bewoners.En wat bleek? Steff Deprez: ‘Eerder was wel al een link gelegd tussen verkeersintensiteit en leefbaarheid, nu zien we ook een duidelijke correlatie tussen de samenstelling van het verkeer en de beleving van een straat. Bij straten met minstens 75% gemotoriseerd verkeer en ten hoogste 25% duurzaam verkeer (modal split 75/25) uitte 71% van de respondenten enkel negatieve gevoelens: ze voelden zich boos, bezorgd of machteloos over de leefbaarheid in hun straat. Bij een modal split 25/75 kwamen slechts in 38% van de verhalen negatieve gevoelens naar boven. Voor straten met een nog betere modal split daalt het aandeel verhalen met enkel negatieve gevoelens nog verder.’Recente blogposts

Alles weergeven

תגובות


bottom of page