top of page

kwb1000 | De stem van vrijwilligers in beleidsplanning

Als startpunt voor de opmaak van een nieuw beleidsplan wou kwb eerst luisteren naar haar leden: wat betekent kwb in het leven van haar leden?


Voices That Count begeleidde de eerste stap in het beleidsplanningsproces, de kwb1000. Gestoeld op de SenseMaker methodiek, verzamelden we honderden stemmen van kwb leden en bestuursleden. Zo wilden we begrijpen waarom mensen bij kwb aansluiten, waarom ze een bestuurstaak opnemen, wat de impact van kwb op hun leven is.


De inzichten werden nadien verder verfijnd op 5 provinciale bijeenkomsten en in bijeenkomsten van het beleidsteam van kwb.


"In het schrijven van onze toekomstplannen bleek het verzamelen van verhalen via SenseMaker een cruciale stap: het hielp ons om meer voeling te krijgen met onze leden. De kennis die we haalden uit de ledenverhalen was een belangrijk kompas tijdens ons beleidsplanningsproces: het hielp ons een koers te varen afgestemd op onze achterban, én het bepaalde mee ons punt aan de horizon. Doordat we de inzichten altijd meedroegen, raakten we niet verdwaald en zetten we stappen vooruit. We zijn trouwens zeker dat ons punt aan de horizon weerklank zal vinden bij onze achterban, wat onze kans op impact vergroot." (Heike Verselder, beleidsmedewerker kwb)
Back to Basics: luisteren naar je leden met 'SenseMaker'


"De dynamiek die deze bevraging teweegbracht in onze organisatie én de inzichten die we eruit haalden, gaven onze uitdagingen voor de toekomst voor 100 % richting. Ik krijg nog kippenvel als ik terugdenk aan de mooie samenwerking tussen alle beroepskrachten en de vele vrijwilligers. Zonder deze ledenverhalen waren onze doelstellingen zeker anders geweest. Nu is ons beleidsplan gebaseerd op de stem van onze leden en minder op de visie van het hoger opgeleid beroepskader." (Heike Verselder, beleidsmedewerker)
 

Commentaires


bottom of page