top of page

#Ongehoord Werkzoekend | VDAB

De Vlaamse regering gaf de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) de opdracht om prioritair in te zetten op vier doelgroepen die ver van de arbeidsmarkt staan, en hen naar werk toe te leiden. Eén van deze doelgroepen is de groep langdurig werkzoekenden.


VDAB zelf hecht veel belang aan het Customer Experience Traject, waarbij de klant(beleving) centraal staat. Om dit te kunnen waarmaken, is het nodig dat trajectbegeleiders en clusterverantwoordelijken o.a. beter begrijpen hoe mensen kijken naar ‘werk’ en ‘werk zoeken’. Via een Grootschalig Luisteronderzoek wilde VDAB daarom onderzoeken wat ‘werk’ (nog) betekent voor langdurig werkzoekenden.


Omdat Grootschalig Luisteren als methodiek nieuw was voor VDAB, werd dit onderzoek tegelijk opgevat als een experiment met betrekking tot de interne bruikbaarheid van de onderzoeksmethode. De Work-Out room en een interne stuurgroep gaven mee richting aan het onderzoek; Voices that Count begeleidde het proces.


Ook al werden er een stuk minder verhalen verzameld dan initieel vooropgesteld, toch bleek het proces van Grootschalig Luisteren verschillende elementen te bevatten waarmee VDAB verder aan de slag kan. Bemiddelaars die ermee kennis maakten (als ‘Luisterend Oor’), hebben bepaalde principes alvast omarmd en geloven dat dit ruimere ingang verdient. Werkzoekenden die het gesprek aangingen voelden zich erkend.


“Dit kan inspireren om op een ándere manier van verzamelen van gegevens om onze werking vorm te geven, om te inspireren, om te wijzen wat er écht toe doet, om mensen te motiveren om - na soms vele faalervaringen - toch opnieuw de moed te verzamelen. En ook, om misschien opnieuw als organisatie die verbinding te maken met één van onze klantengroepen, de werkzoekenden.” (deelnemer aan afsluitende workshop)

VDAB kreeg – naast haar rol als werkbemiddelaar - ook de rol als activerings-, loopbaan- en dataregisseur toebedeeld. Ook de dienstverlening voor werkgevers werd sterk uitgebreid en benadrukt. Al luisterend voeling houden met wat er speelt op de arbeidsmarkt (werkzoekenden én werkenden) sluit aan bij deze rol. Daarnaast kan het bijeenbrengen van verschillende stakeholders om vanuit concrete verhalen/ervaringen de vertaalslag te maken naar wat dit kan betekenen voor VDAB, helpen om onderzoek en praktijk (nog) dichter bij elkaar te brengen.
Recente blogposts

Alles weergeven

留言


bottom of page