top of page

Toekomstplan 2020-2026 | Toerisme Meetjesland

Het toerisme van morgen zal geworteld zijn in lokale gemeenschappen. In buurten, dorpen en steden die floreren en net daardoor enthousiast bezoekers willen verwelkomen. Een florerende bestemming is stevig verbonden met haar plek, waar mensen samenwerken, bezoekers kunnen thuiskomen en bewoners en (toeristische) ondernemers hun liefde voor de plek koesteren en doorgeven.


Toerisme Meetjesland kiest resoluut om verder te groeien naar zo een florerende bestemming en gemeenschap. Dit met een toerisme dat bijdraagt aan een florerende gemeenschap, en op die manier ook aan de leefbaarheid van de wereld.


Voices That Count ondersteunde hen in het proces naar een Toekomstplan 2020-2026 dat transitiepaden formuleert om de ambitie waar te maken. Via SenseMaker werden 372 verhalen van (toeristische) ondernemers, inwoners en beleidsmakers van het Meetjesland, en bezoekers aan het Meetjesland verzameld. Een twintigtal Meetjeslandse Ramasseurs (verhalenverzamelaars) gingen hiervoor op pad. Voices That Count ging ook in gesprek met de 9 gemeentebesturen van de regio Meetjesland, en verzamelde daarbovenop nog eens 172 ideeën voor Meetjesland als florerende bestemming.Een zestigtal toekomstdenkers analyseerden al dit ‘luistermateriaal’ op de Toekomstdag. De aanwezigen vertegenwoordigden gemeenten, attractiepunten, logies, restaurants, cafés, andere delen van de sector, en er waren ook inwoners. Vanuit deze analyse zijn 14 transitiepaden geformuleerd, langs dewelke de volgende jaren gewandeld zal worden om de ambitie ‘Meetjesland, florerende bestemming en gemeenschap’ waar te maken.

Comments


bottom of page