top of page

Ouderenzorg in Corona tijden | ITG & KULeuven


Samen met het Institute for the Future van de KULeuven en het Instituut voor Tropische Geneeskunde zette Voices That Count in april 2020 een online luisteronderzoek op. Met dit pilootproject wilden we samen onderzoeken hoe we op een snelle en slimme manier ervaringen en inzichten van mensen kunnen capteren die al dan niet professioneel betrokken zijn bij ouderenzorg tijdens de COVID-19 crisis.


De hoofdbedoeling was om te testen of de SenseMaker methodiek toeliet om tijdens het dieptepunt van een pandemie crisis de stemmen van diverse groepen mensen te verzamelen om snel een inzicht te krijgen in wat er leeft in een bepaalde groep, en zo het beleid te kunnen voeden. We kozen voor ouderenzorg als thema. Via een online tool werden in totaal 120 verhalen van zorgverleners, mantelzorgers en familieleden van zorgbehoevende ouderen verzameld.


Deze verhalen werden heel snel na collectie met een kleine groep mensen gelezen en geanalyseerd. Dit liet ons toe om kort op de bal te spelen en snel inzicht krijgen in wat er toen leefde rond het thema ouderenzorg in corona tijden. Deze inzichten werden ook gedeeld met het kabinet van de Minister van Welzijn.


Download hier het rapport:


Tussentijds rapport Ouderenzorg in tijden van Corona
.pdf
Download PDF • 14.77MB


“Wat je als schrijvend kwijt kan in een verhaal t.o.v. wat je als invuller kwijt kan in een enquête is heel verschillend. Als je zelf vrij een verhaal mag neerschrijven, geeft dat een veel grotere voldoening aan degene die het verhaal schrijft, omdat er in enquêtes dikwijls de indruk is dat ze enkel willen weten wat ze op voorhand beslist hebben. Er was een aangename verrassing van hoeveel je eigenlijk uit een verhaal kunt halen.” Annemie

“Ik vond het heel verrijkend om het op deze manier te doen. Ik vind het een hele mooie methodiek om mensen te beluisteren. Je hebt echt het gevoel dat je beluisterd bent. Als je ziet wat er uit de verhalen komt, het is soms heel eenvoudig gezegd, maar er zit enorm veel in.” Lieve

Anderzijds gaven de rijke verhalen meteen ook een meer genuanceerd beeld van de ervaringen van verschillende groepen mensen, en zette het aan tot verder onderzoek. Zo wilde het Institute for the Future ook nog te weten komen op welke manier de verhalen kunnen helpen bij het snel detecteren van problemen en het spotten van mogelijke (pistes voor) oplossingen; en dit in vergelijking met data die via andere onderzoeken/wegen gegenereerd wordt.


Daarom maakten we vanuit de 120 verhalen twee ‘system maps’ (één rond ouderen in woonzorgcentra, en één rond ouderen in thuisomgeving) waarin de dynamieken en verbanden tussen verschillende problemen, de onderliggende oorzaken & gevolgen,… blootgelegd worden. Dit gebeurden in een online workshop met diverse stakeholders.illustratie systeemmap

Feedback van de deelnemers:


“Ik was heel erg verbaasd dat er zoveel in zat, dat er zoveel verbanden te trekken waren. Het was heel verrassend, wat de rijkdom was, de structuur, wat er allemaal in zat, in soms hele korte stukjes ook.” Sylvia
“Er wordt enorm veel gezegd in de verhalen. We zien zeer veel factoren en verbanden die we niet zomaar bedacht hebben, maar die letterlijk in woorden te lezen zijn. De verhalen zijn heel erg rijk. Het is niet te vergelijken met een enquête.” Marc

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page